INTYMI IŠPAŽINTIS

Grįžti

  2003 m. Šiaulių dramos teatre Vytautas V. Landsbergis režisavo spektaklį ,,Intymi išpažintis". Spektaklis sukurtas pagal I. Bergmano kūrybą. Tai pasakojimas apie moterį, kuri ,,keičiasi kaip chameleonė: švelni ir nostalgiška epizode su mirusiu, bet vis dar labai mylimu tėvu, apgirtusi ir slepianti įtūžį aristokratė labdaros baliuje, graudžiai naivi, kai prisimena save, mažutę mergaitę, patyrusią motinos abejingumą, bandanti vaidinti narsią, kai "šnekasi" su Alfredu, savo vyru, ir rafinuota slapūnė dvasinių ligų ligoninėje, gašli gundytoja, kuri netrukus jau inkščia iš baimės, kad ketino atsiduoti atsitiktiniam kurorte sutiktam vyriškiui, ir nurimusi, su karneolio akmenėliu žaidžianti svajotoja..." (Gasparas Aleksa). Ingmaro Bergmano apysakos ,,Dvasiniai reikalai" heroję Viktoriją įkūnija aktorė Olita Dautartaitė. Šalia I. Bergmano kūrybos spektaklyje skamba ir Kornelijaus Platelio eilėraščiai.  Anot režisieriaus, spektaklio misija bei prasmė - teksto atvirumas, ,,kurio (kartais net baugiai) sklidina I.Bergmano kūryba ir kurio taip trūksta lietuviams, pasaulyje pirmaujantiems savižudybių skaičiumi". Režisierius apie šį spektaklį sako: "Nėra negražaus gyvenimo, visos mūsų klaidos yra nuostabios, jei sugebi jas apmąstyti, apgailėti, - tik tada keitiesi. Olitos Dautartaitės kuriamas personažas kažkuo primena Evangelijos Mariją Magdalietę - juk, nepabuvusi dugne, ji nebūtų pakilusi iki šventosios. Didelė atgaila visada vertingesnė, negu tobulas ir teisingas kokios nors išpuikusios davatkos gyvenimas".