BUNKERIS

Grįžti

  2006 metais Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Vytautas V. Landsbergis pristatė spektaklį ,,Bunkeris". Pjesėje režisierius pasinaudojo Lietuvos partizanų vadų Liongino Baliukevičiaus-Dzūko, Adolfo Ramanausko-Vanago, Juozo Lukšos-Daumanto dienoraščiais, laiškais, taip pat poeto Kosto Kubilinsko autobiografijos ir eilėraščių ištraukomis. Spektaklis - dokumentinė drama apie rašytoją Kostą Skinkį. Jis draskomas prieštaravimų nežino, kuriuo keliu sukti: būti ištikimam Lietuvos partizanams, kovojantiems miškuose, ar, kad galėtų rašyti eiles, parsiduoti priešams ir išduoti draugus. Skinkio prototipas – poetas Kostas Kubilinskas. Teatrologės Daivos Šabasevičienės nuomone, ,,ši sudėtinga psichologinė drama tarytum reabilitavo autorių (K. Kubilinską), su kuriuo užaugo visa karta, kurio politinė mirtis ir išdavystės, po Nepriklausomybės atkūrimo atskleisti faktai bene viską nubloškė užmarštin. Kas, jei ne rašytojas, galėjo solidarizuotis su "savo kraujo" žmogumi, pakliuvusiu į sudėtingiausią situaciją. (...) Landsbergis tiesmukai negrąžina mūsų į praeitį, istoriniai dokumentiniai faktai dramoje virsta realybe: parsidavėliškumas tampa atvira dilema, aktualia ir šiandien."
  Spektaklis ,,Bunkeris“ Baltijos šalių teatrų festivalyje pelnė du apdovanojimus: geriausio režisieriaus ir geriausio aktoriaus (Gediminas Storpirštis) nominacijose.