Koncertai JAV

Grįžti

Mūsų koncertų maršrutas ir grafikas:
Sausio 11 Konektikute, Giraitėje (pas Dianą ir Leonardą Norkus) - 3 val. pm.: VVL ir RL koncertas. 
Sausio 12 rytiniame Long Island‘e, NYC (John Wesley Village, 2 Aldersgate Community Building, Riverhead, NY 11901) - 4 val.: VVL ir RL koncertas.
Sausio 13 NYC konsulate – 6 30: filmas „Trispalvis“ ir Ievos, Ramunės ir Vytauto koncertas. 
Sausio 16 Vašingtono ambasadoje (pirmo aukšto salė) – 5 val. filmo „Trispalvis“ demonstravimas su režisieriaus komentarais. Po to nedidelės vaišės. 7:15 val. koncertas - Ievos, Vytauto ir Ramunės dainos. 
Sausio 17 Čikagoje, Pasaulio lietuviu centro dailes muziejuje (14911 127th Street, Lemont, IL) - 7 val. vakaro: filmo "Trispalvis" premjera. Informacija tel.312.375.2728.
Sausio 18. Čikagoje, Pasaulio lietuvių centro dailės muziejuje (14911 127th Street, Lemont, IL) - 2 val. po pietų: popietė vaikams - Meškiuko Rudnosiuko pokštai bei dainelės. Informacija tel.312.375.2728.
Sausio 18 Čikagoje Bunkeryje (WIllowbrook Ballroom, 8900 S. Archer Avenue, Willow Springs, IL) - 7.30 val.: vakaro 2-ju dalių koncertas.
Pirmojoje koncerto dalyje - Ieva Narkutė atliks savo naująsias dainas ir senesnius kultinius hitus („Raudoni vakarai“ etc.). Išgirsite ir partizaniškas Ievos dainas iš naujausio V.V.Landsbergio filmo „Trispalvis“. Antrojoje dalyje skambės Vytauto ir Ramunės Landsbergių dainos bei Lietuvoje šiuos menininkus itin išpopuliarinę “Žiauriai gražūs romansai”. Vietas galite užsisakyti telefonu 312.375.2728.
Sausio 19 d. Čikagoje, Marquette parko Švč.Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 S. Washtenaw St., Chicago, IL, tel.: 773.776.4600) - 12 val. susitikimas su V. V.Landsbergiu bei Ieva Narkute. Bus rodomas naujas Vytauto Landsbergio filmas "Trispalvis". Informacija tel.:773.776.4600. 
Sausio 22 - Lietuvių klube, St. Petesburg , Florida -
4 val.: V.V.Landsbergio popietė mažiesiems: dainos, pasakos, mįslės, loterija. 6 val. - Ramunės, Ievos ir Vytauto koncertas. Po to – filmas „Trispalvis“. 
Sausio 25 Los Angeles, Šv. Kazimiero parapijos salė (3855 Evans str.LA CA.90027) - 
8.00.: Ievos Narkutės ir Vytauto V. Landsbergio koncertas.
Sausio 26 Los Angeles, Šv.Kazimiero parapijos salė (3855 Evans str.LA CA.90027) - filmas „Trispalvis“ su režisieriaus V.V.Landsbergio komentarais ir Ievos Narkutės dainomis.